Władze izby określiły wykaz dziedzin pielęgniarstwa, w których powinny zostać zorganizowane dofinansowane specjalizacje (ok. 3 000 miejsc szkoleniowych) dla pielęgniarek i położnych w 2016 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

 

 

 

Więcej o dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2016 roku dowiesz się z miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych, nakład 50 tysięcy egzemplarzy:

artykuł nr 1 

artykuł nr 2 

artykuł nr 3

artykuł nr 4 

 

Władze izby określiły wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie dofinansowanych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2016.

Poniżej publikujemy przedmiotowy wykaz z podziałem na poszczególne województwa.

Mariusz Mielcarek 

 

Dolnośląskie 

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek 
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych 
5. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek 
6. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek

Kujawsko-pomorskie 

1. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek

Lubelskie

1. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek 
4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek 
5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek

Lubuskie

1. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych 
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek

Łódzkie

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek 
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych 
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek

Małopolskie 

1. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek 
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
4. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek 
6. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek 
7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek
8.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, dla pielęgniarek i położnych

Mazowieckie 

1. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek 
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek 
3. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
6. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
10. Pielęgniarstwo rodzinne, dla położnych 
11. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
12. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, dla pielęgniarek i położnych
13.  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek 

Opolskie

1. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek

Podkarpackie 

1. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo rodzinne, dla położnych 
4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek 
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych

Podlaskie 

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych 
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek 

Pomorskie 

1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych 
2. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek 
5. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
6. Ochrona zdrowia pracujących, pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek

Śląskie 

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek 
2. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych 
5. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek 
6. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
10. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek 
11. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek 
12. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek 
13.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne, dla pielęgniarek i położnych 
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek 

Świętokrzyskie 

1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek

Warmińsko-mazurskie

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych 
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek 

Wielkopolskie 

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek 
3. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek 
5. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, dla położnych 
6. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek 
7. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek

Zachodniopomorskie 

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek