ZOZ zgłosił gotowość pokrycia kosztów kursu "wypisywania recept ", ale nie ma tyle zgłoszeń pielęgniarek, aby opłacało się taki kurs zorganizować.

 

 

 

 

Zobacz materiał prasowy: Pielęgniarki nie mogą wypisać leku.

 

 

 

Zobacz także:

 

Więcej informacji w sprawie recept pielęgniarek 

 

Video - śmiechu warte. Izba pip mówi, że przeszkoli pielęgniarki z wypisywania recept z "własnych pieniędzy". Tylko, że wcześniej te pieniądze ściągnęła z pielęgniarek, poprzez pobór obowiązkowych składek:

*kliknij, aby zobaczyć materiał telewizyjny

 

Zaledwie jeden procent pielęgniarek z Zachodniopomorskiego chce przejść szkolenia upoważniające do wypisywania recept.

 

Za jaką najwyższą cenę oferuje się pielęgniarkom i położnym odbycie kursu specjalistycznego "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"?

 

Reportaż telewizyjny z kursu specjalistycznego w zakresie recept pielęgniarek i położnych.

 

Video - śmiechu warte. Izba pip mówi, że przeszkoli pielęgniarki z wypisywania recept z "własnych pieniędzy". Tylko, że wcześniej te pieniądze ściągnęła z pielęgniarek, poprzez pobór obowiązkowych składek.

 

Zobacz także informacje o receptach pielęgniarek w ostatnim wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych nr 6  - nakład 50 tysięcy egzemplarzy!