Demontowania tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych ciąg dalszy...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

 

Demontują” tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Paradoksalnie tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które spotkały się z ogromną krytyką naszego środowiska zawodowego, wywołują coraz większe emocje. Od tak skrajnych, że teraz pielęgniarki i położne będą zarabiać więcej niż lekarze, do opinii, że są one niekonstytucyjne, naruszają ład prawny, społeczny i pracowniczy. Poniżej publikuję kalendarium zdarzeń. Czytaj dalej...

 


 

16 lutego w Ministerstwie Zdrowia rozpoczął prace Zespół Trójstronny powołany w oparciu o nową Ustawę o Radzie Dialogu Społecznego.
W skład Zespołu wchodzą reprezentatywne związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz przedstawiciele rządu.
Zespół powołał trzech współprzewodniczących - ze strony MZ jest to podsekretarz stany Piotr Warczyński, ze strony pracodawców wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Mądrala, ze strony związkowej Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Przewodniczenie Zespołowi jest rotacyjne.
Przez najbliższe 6 miesięcy obradom Zespołu przewodniczyć będzie Maria Ochman.
Pierwsze posiedzenie Zespołu, które otworzył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poświęcone było głównie sprawom proceduralnym - zmianom w Regulaminie Zespołu a także przyjęciu tematów priorytetowych, które będą przedmiotem najbliższych spotkań.
Wszystkie strony uznały za najważniejsze rozwiązanie problemów płacowych - zarówno w kontekście tzw rozporządzenia Zembali o podwyżkach dla środowiska pielęgniarskiego, jak również rozwiązania systemowego.
Jako wymagające pilnego omówienia uznano sytuację w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz proponowane zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Jako stały dzień spotkań ustalono poniedziałek.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 lutego.

 

źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Zobacz także:

(1) Pielęgniarko! Położno! Myślisz, że dodatki wypłacane w ramach tzw. podwyżek to "prawa nabyte", które podlegają ochronie. Nic bardziej mylnego, NSZZ "Solidarność" jest zdania, że są "wadliwe" wobec tego "nie podlegają one ochronie konstytucyjnej"!

 

NSZZ Solidarność Komisja Krajowa zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz także artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych