Komunikat ministra zdrowia w sprawie recept pielęgniarek z dnia 17 lutego 2016 roku

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

Informacja dotycząca nadawania uprawnionym pielęgniarkom i położnym unikalnych numerów identyfikujących recepty na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Pielęgniarki i położne posiadające uprawnienia i zamierzające wystawiać recepty na  leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także zlecenia na wyroby medyczne w trybie indywidualnym (w ramach praktyki zawodowej, pro familia, pro auctore) mogą zgłaszać się do właściwego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ zostały zamieszczone komunikaty dotyczące zasad uzyskania ww. uprawnienia. NFZ udostępnia także wzór wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numeru recept wraz z instrukcją, jak go prawidłowo wypełnić.

Przykładowy wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numeru recept dla pielęgniarek i położnych realizujących  świadczenia w województwie mazowieckim znajduje się na stronie internetowej mazowieckiego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept pielęgniarki i położne są zobowiązane do osobistego złożenia wypełnionego wniosku wraz z dokumentami w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na:

  •     adres miejsca udzielania świadczeń, albo
  •    adres miejsca przyjmowania wezwań – w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
  •     adres miejsca zamieszkania –  w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane pro auctore i pro familia.

Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że obecnie trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych NFZ do nowych warunków prawnych. Funkcjonalność pobierania unikalnych identyfikujących numerów recept dla pielęgniarek i położnych zostanie uruchomiona przez Fundusz w najbliższym czasie.

W przypadku pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia u świadczeniodawcy za zabezpieczenie numerów recept refundowanych odpowiada podmiot leczniczy (pracodawca). 

 

Komunikat został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 17.02.2016r.

 

Zobacz także:

 

Kurs wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych to koszt od 500 do 700 złotych:

   *Kliknij po więcej informacji

 

ZOZ zgłosił gotowość pokrycia kosztów kursu "wypisywania recept ", ale nie ma tyle zgłoszeń pielęgniarek, aby opłacało się taki kurs zorganizować.

 

Sonda telewizyjna wśród pacjentów, pytanie: Czy pielęgniarki powinny wypisywać recepty?

 

Pielęgniarki: Nie ma czasu na recepty. Nic za darmo

 

Zobacz także artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych