Naczelna izba pip podpisała porozumienie płacowe - 400 zł brutto brutto. Teraz wstawia się za pielęgniarkami w gabinetach szczepień i zabiegowych. A w porozumieniu ich nie uwzględniono. Teraz izba (tonący brzytwy się chwyta) pisze o "intencjach porozumienia".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

 

Stanowisko Nr 3

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 4 lutego 2016 r.

 

w sprawie zabezpieczania środków finansowych  dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o spowodowanie należnych wypłat z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień.

Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 roku w Warszawie pomiędzy OPZZPiP, NRPiP a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia wskazuje między innymi, iż Pielęgniarki wykonujące zawód u świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna są upoważnione do otrzymania podwyżki.

W świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jasno została określona definicja pielęgniarki POZ, ustawa i zawarte Porozumienia nie wskazują, że ma być to pielęgniarka posiadająca aktywną listę świadczeniobiorców tylko pielęgniarka POZ. Naszą intencją podczas rozmów było objęcie podwyżką wszystkich pielęgniarek i położnych, aby zapewnić im średnio wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju o 400,00 zł. Każdy świadczeniodawca, który wykazał uprawnione pielęgniarki i położne miał otrzymać po 400,00 zł na etat pielęgniarki albo położnej albo równoważnik etatu.

W świetle zebranych informacji z okręgowych izb pielęgniarek i położnych, NRPiP stwierdza iż ponad 3 tysiące pielęgniarek w skali kraju wykonujących świadczenia zdrowotne w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień nie zostało objętych podwyżkami z uwagi na mylną interpretację zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015 roku zmieniające rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej która spowodowała jedynie podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania i higienistki szklonej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o pilne działania Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ w celu ujednolicenia postepowań i naprawienia powyższych błędnych interpretacji przez niektórych świadczeniodawców zatrudniających pielęgniarki w gabinetach i punktach szczepień.

 

źródło: strona Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - 23.02.2016 r.

 

Zobacz także:

 

 

Ciąg dalszy demontowania tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych...

 

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - do ministra zdrowia płyną sygnały w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek

 

Kto zarabia najmniej? GUS podał wysokość zarobków pracowników zaliczonych do grupy "specjaliści": architekci, geodeci, projektanci, nauczyciele, programiści, bibliotekoznawcy, archiwiści, muzealnicy, lekarze, specjaliści z dziedziny prawa oraz pielęgniarki i położne.

 

 

Zobacz także artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych