Reportaż telewizyjny: Opiekunowie medyczni podkreślają, że pragną by ich kompetencje były w pełni wykorzystywane. Jaką przyszłość ma zawód opiekuna medycznego?

 

Zobacz artykuł prasowy: Jaką przyszłość ma zawód opiekuna medycznego?

 

                                                                                                   *kliknij po więcej informacji

 

 

Zobacz także:

"Brak wystarczającej liczby pielęgniarek bezsprzecznie powinien być uzupełniany nowymi kadrami pielęgniarskimi, nie zaś poprzez powierzanie zadań pielęgniarek przedstawicielom innym zawodów medycznych"!

 

(7) Wiceminister zdrowia mówi w sejmie o ... opiekunach medycznych. Ile osób wykształciło się w tym zawodzie, ile zdało egzamin państwowy, a ile rzeczywiście zatrudnionych jest w ochronie zdrowia.

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.