Wychodzi szydło z worka! Minister Radziwiłł na Radzie Dialogu Społecznego powiedział o tzw. podwyżkach dla pielęgniarek: należy usiąść do ponownych negocjacji, bo ...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

W opublikowanym w dniu 23 lutego 2016 roku protokóle posiedzenia Rady Dialogu Społecznego czytamy:

Pan Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia – odpowiedział, że ... jego zdaniem, należy usiąść do ponownych negocjacji, bo realizacja zapisów rozporządzenia jest ciężarem nie do uniesienia przez budżet państwa.

Wybrał Mariusz Mielcarek

P.S. Więcej w temacie pt.: demontują tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych w najbliższym numerze miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy. 
 

 

Zobacz także:

 

 

Ciąg dalszy demontowania tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - do ministra zdrowia płyną sygnały w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek

Kto zarabia najmniej? GUS podał wysokość zarobków pracowników zaliczonych do grupy "specjaliści": architekci, geodeci, projektanci, nauczyciele, programiści, bibliotekoznawcy, archiwiści, muzealnicy, lekarze, specjaliści z dziedziny prawa oraz pielęgniarki i położne.

 

Zobacz także artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych