Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016: Spotkanie władz NFZ, izby oraz związku

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Spotkanie władz NFZ, izby oraz związku

 

Władze związku i izby pip rozmawiały z prezesem NFZ w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych. Szczegółów nie ujawniono. Komunikat po spotkaniu wydał tylko NFZ, władze związku i izby milczą!

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk spotkał się we wtorek (26 stycznia br.) z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Rozmowy były poświęcone kwestiom związanym z podwyżkami dla pielęgniarek i położnych oraz stosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów.

W spotkaniu uczestniczyły Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, Sekretarz NRPiP Joanna Walewander, wiceprezes NRPiP Teresa Kuziara, a także I Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZPiP Longina Kaczmarska oraz Członek Zarządu Krajowego OZZPiP Zofia Czyż. Ze strony Funduszu udział wzięli Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Dariusz Jarnutowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Leszek Szalak oraz Kierownik Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii Krzysztof Klichowicz.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej NFZ

Powyższy komunikat oraz zdjęcie opublikowano na stronie NFZ w dniu 27 stycznia 2016 roku

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych