Zobacz wykaz 27 podmiotów, które będą prowadzić BEZPŁATNE szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Na szkolenia zostanie wydane 68 milionów złotych.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Zobacz także:

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - BEZPŁATNE szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

 

Rozstrzygnięty został konkurs na Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno - demograficznymi. Dofinansowanie otrzyma 27 projektów.

Do konkursu zgłoszono 63 wnioski. Do dofinansowania zostały skierowane projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną wg kolejności na liście rankingowej i do wysokości dostępnej alokacji.

W ostatnim czasie zwiększona została wysokość środków w konkursie. Dzięki temu możliwe było zakontraktowanie 27 najlepiej ocenionych

projektów, tj. wszystkich, które uzyskały punkty premiujące i co najmniej 112,5 pkt. podczas oceny.

Całkowita alokacja wynosi 68 776 682,53 pln.

źródło informacji: http://www.zdrowie.gov.pl/

Poniżej publikujemy wykaz podmiotów, które otrzymały środki finansowe na przedmiotowe szkolenia.

Więcej informacji w najbliższym wydaniu (kwietniowym) miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy!

Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

Więcej informacji w sprawie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych