Ratownicy medyczni na oddziały szpitalne? W toku dyskusji pojawiają się naprawdę egzotyczne opinie ze strony ratowników medycznych.

Ratownicy na szpitalnych oddziałach.

 

 

W przebiegu konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień ratownika medycznego znalazłem opinię z osobliwym fragmentem, który cytuję:

 

"Znowelizowana ustawa o PRM pomija także rolę ratownika medycznego jako koordynatora medycznego działającego przy WCZK. Nadmieniam, że ratownik medyczny jest jedyną grupą zawodową przygotowaną w toku kształcenia do pełnienia zadań związanych z ratownictwem medycznym w naszym Kraju. Tymczasem z uporem maniaka stanowiska koordynatorów medycznych (jako lekarz koordynator medyczny) powierza się tylko lekarzom. Analiza własnych doświadczeń i środowiska medycznego pokazuje, że mimo wszelkiej fachowości lekarzy nie są oni potrzebni do pełnienia takich funkcji. W Polsce można zauważyć tendencję i przekonanie, że lekarz jest dobry na wszystko. Nie tędy droga!!!" 

podpisano mgr specjalista ratownictwa medycznego

wybrał Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

2 lutego 2016 roku - Kilka zdań redakcji Portalu i Ogólnopolskiego miesięcznika Gazeta Pielęgniarek i Położnych w kwestii skierowania ratowników medycznych na oddziały szpitalne. 14 KOMENTARZY

1 lutego 2016 roku - UWAGA!!! minister zdrowia: "Ograniczone możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia tylko do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poważne braki w zakresie kadry pielęgniarskiej, spowodowały konieczność zmiany przepisów w tym zakresie". 84 KOMENTARZE!