Dyrektor CZD napisał list do strajkujących pielęgniarek.

Strajk pielęgniarek w CZD.