Poseł do ministra zdrowia: "Bywają sytuacje, w których na oddziałach szpitalnych odnotowuje się 35 pacjentów, którym zapewniona jest opieka zaledwie dwóch pielęgniarek, a już za niespełna pięć lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej".

Pielęgniarstwo 2016.

 

Interpelacja poselska w sprawie opieki pielęgniarskiej w Polsce

Jak wskazują badania rynku pracy sukcesywnie maleją zasoby wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej.

Niemalże każdy szpital w Polsce spotyka się z problemem braku personelu pielęgniarskiego.
Bywają sytuacje, w których na oddziałach szpitalnych odnotowuje się 35 pacjentów, którym zapewniona jest opieka zaledwie dwóch pielęgniarek. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, iż jest to stanowczo za mało. Na brak personelu pielęgniarskiego narzekają pacjenci, same pielęgniarki i ich pracodawcy.

Na oferty pracy dla pielęgniarek odpowiada coraz mniejsza liczba chętnych. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce dziś to 48 lat, a na tysiąc mieszkańców przypada 5,2 przedstawicielek tego zawodu, podczas gdy w Czechach współczynnik ten wynosi 8,1, w Niemczech 11,2, a w Szwajcarii 16.

Według szacunków Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych już za niespełna pięć lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia w celu poprawienia warunków pracy pielęgniarek, tak aby miały możliwość kontynuowania swojej ścieżki zawodowej w Polsce?

Jakie programy przeznaczone dla pielęgniarek zamierza wprowadzić Ministerstwo Zdrowia w celu poprawienia warunków pracy?

Poseł Krzysztof Brejza

1 kwietnia 2016 roku