Radziwiłł w sejmie mówi o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek w CZD. Z sali pada jedno ZASADNICZE pytanie. I pozostaje bez odpowiedzi.

Strajk pielęgniarek w CZD.

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD

 

 

Sejm 8 czerwca 2016 roku - debata plenarna na temat sytuacji w CZD w związku ze strajkiem pielęgniarek

 

Konstanty Radziwiłł: 

A teraz trochę o tych wynagrodzeniach. Proszę państwa, wszystkie kwoty, które podaję, to są oczywiście kwoty brutto, bo takimi operujemy. Te kwoty są zsumowaniem wszystkich dość licznych elementów wynagrodzenia pielęgniarki. To są takie elementy jak: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w dni świąteczne, premie. Jak to wszystko się zsumuje, to proszę państwa, średnie wynagrodzenie pielęgniarki w Centrum Zdrowia Dziecka wynosi 4940 zł. Ponieważ niektórzy bardziej biegli w matematyce wiedzą, że średnia nie zawsze obrazuje to, co się dzieje, to podaję medianę. Mediana, czyli można powiedzieć ważona średnia, wynosi 4800 zł brutto miesięcznie. Tylko 6% pielęgniarek, tych właśnie zwykle z najkrótszym stażem zarabia poniżej 3 tys. 20% pielęgniarek zarabia od 3 do 4 tys., 32% – od 4 do 5 tys., 25% – od 5 do 6 tys., a 17% pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka zarabia powyżej 6 tys. zł brutto.

(Poseł Andżelika Możdżanowska: Za ile godzin?

Wybrał:

Mariusz Mielcarek

 

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD