Poseł do ministra zdrowia: "Czy Pańska idea proponująca zmiany w organizacji funkcjonowania POZ (...) jest zabiegiem finansowym na rzecz lekarzy, czy doprowadzi to do sytuacji, w której lekarz jako jedyna osoba zostanie monopolistycznym płatnikiem pielęgniarek i położnych?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie organizacji i funkcjonowania

podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek
 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pracami powołanego przez Pana zespołu, działającego w sprawie opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej proszę wytłumaczyć:

Dlaczego w skład zespołu wchodzi kilkanaście osób, z czego tylko cztery osoby to przedstawiciele środowiska pielęgniarek?

Dlaczego w tym zespole nie ma ani jednej przedstawicielki reprezentującej grupę pielęgniarek szkolnych?

Czy cel zapisany w treści dokumentu „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycja strategii rozwiązań systemowych wersja wstępna 1.0” brzmiący:

"1. Stopniowy rozwój systemu budżetu powierzonego („fund-holding”) i opieki koordynowanej, jest próbą ukrycia działań mających na celu stopniową likwidację pielęgniarskich podmiotów leczniczych, przejęcie przez lekarza rodzinnego środków finansowych kierowanych do tych podmiotów oraz personelu pielęgniarskiego?"

Apeluję również o powołanie nowego składu zespołu z takim parytetem składu, aby podejmowanie wiążących decyzji było przejrzyste i wypracowane na bazie kompromisu, a nie uzurpatorstwa jednej z grup świadczących usługi medyczne.

Czy Pańska idea proponująca zmiany w organizacji funkcjonowania POZ, proponująca rolę lekarza jako koordynatora opieki oraz narzucanie wspólnej listy kontraktowania lekarskiej i pielęgniarskiej jest zabiegiem finansowym na rzecz lekarzy i w rzeczywistości doprowadzi do ograniczenia ich czasu, który obecnie poświęcają pacjentowi?
Czy doprowadzi to do sytuacji, w której lekarz jako jedyna osoba zawierająca umowę z NFZ zostanie monopolistycznym płatnikiem pielęgniarek i położnych, co zredukuje funkcjonowanie podmiotów pielęgniarskich?

Apeluję o zachowanie samodzielności zawodowej i swobody działalności gospodarczej pielęgniarek i położnych; zachowanie samodzielnych list pacjentów dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ; odrębne kontraktowanie świadczeń dla poszczególnych zakresów POZ tj. pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Jakie przyjmie Pan stanowisko wobec zapewnienia pielęgniarek z OIPiP z siedzibą w Pile iż najbardziej korzystnym dla pacjentów modelem organizacji pracy w POZ jest rozdzielenie świadczeń pielęgniarki rodzinnej/środowiskowej od pielęgniarki pracującej w gabinecie zabiegowym?

Poseł Błażej Parda

15-06-2016

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.07.01 21:28:02 ~Alina Kuem

Brawo Panie Pośle !

#2  2016.07.01 21:31:39 ~jp

Nic dodać nic ująć!

#3  2016.07.02 12:42:47 ~specjalist

Kto pacjenta i czym dostarczy po świadczenie pielęgniarskie do przychodni (już skupujcie tysiące noszy , tragarzy, nie mówiąc o przewozach. Bardzo kiepsko to widzę.

#4  2016.07.03 07:38:44 ~dobro pacj

.Jak widać wieloletnia walka lekarzy o odebranie samodzielności pielęgniarek i położnych w "imię dobra pacjenta"trwa nieustannie. Szkoda że lekarze poz nie potrafią się przyznać, że" dla dobra chorych" nie dają skierowań na badania, odmawiają kierowania do specjalistów, pracują od godz.9.00 zamiast od 8.00, sporadycznie udają się na wizyty domowe, lub podpowiadają, że chory ma udać się po 18.00 na tzw. pomoc doranżną a najlepiej udać się na SOR do szpitala. W imię dobrych zmian za bylejakość i minimalizm od lipca 2016r. jako jedyni otrzymują podwyżki stawek bazowych w tzw. grupach wiekowych pacjentów. Oczywiście wszyscy się obawiają ,że niespełnienie sugerowanych przez porozumienie zielonogórskie wskazówek, doprowadzi do zamknięcia gabinetów. Proceder trwa od lat, bogacą się bracia lekarze z poz, tracą pacjenci i podatnicy. W chwili odebrania samodzielności innym podmiotom będą zupełnie bezduszni, bezkarni, a personel jeszcze bardziej ucierpi pod każdym względem. Pacjent pozostanie bez opieki pielęgniarskiej, ale przecież lekarze się tym nie martwią, ważne żeby kasa się zgadzała.

#5  2016.07.03 22:36:06 ~zgadzam si

Zgadzam się z tym ! dobrze ujęte!

Dodaj komentarz