Informacja o spotkaniach w sejmie w sprawie pielęgniarek i położnych środowiskowych. W dniu 5 oraz 7 lipca 2016 roku.

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 

 

Szanowni Państwo

Od kilku miesięcy toczy się intensywna dyskusja w sprawie planowanych zmian w POZ, a bezpośrednio dotyczących pracy pielęgniarek i położnych rodzinnych oraz medycyny szkolnej. Do biur poselskich docierają apele Państwa, które później stają się podstawą pytań i interpelacji poselskich, które niestety nie przynoszą większych skutków. W związku z tą sytuacją Klub Poselski Kukiz'15 pragnie zaprosić reprezentacje regionalne pielęgniarek i położnych rodzinnych na konferencję, która odbędzie dnia 07 lipca 2016 r. (czwartek) w Sali Kolumnowej budynku Sejmu RPo godz. 12:00.

Złożyliśmy szereg licznych uwag i zastrzeżeń do projektów zamierzonych reform, które nie zostały do tej pory uwzględnione przy pracach komisji. W związku z tym prosimy o udział w konferencji i przekazanie zaproszenia wszystkim Oddziałom Kolegiów Pielęgniarek i Położnych rodzinnych oraz reprezentacji pielęgniarek medycyny szkolnej.

Głównym celem konferencji jest przeprowadzenie dialogu pomiędzy przedstawicielami rządu,

a środowiskiem pielęgniarskim. Podczas konferencji dojdzie do prezentacji pracy, jaką na rzecz pacjentów wykonują pielęgniarki i położne, zaprezentowania postulatów środowiska pielęgniarskiego oraz spotkania z przedstawicielami władzy ustawodawczej, jak i przedstawicielami rządu - Premier Beatą Szydło i Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Głęboko wierzymy, że zwołana przez nas konferencja, będzie punktem zwrotnym w negocjacjach na linii rząd - pielęgniarki. Uważamy, że wspólnym działaniem jesteśmy w stanie odwrócić wprowadzanie niekorzystnych reform. Dlatego prosimy o aktywnie włączenie się w przygotowanie konferencji, która może uwidocznić Państwa postulaty.

W celu umożliwienia wejścia na teren Sejmu RP prosimy o przesłanie listy osób pragnących uczestniczyć w konferencji do dnia 06 lipca 2016 r. na adres e-mail: 

posel.jaroslaw.sachajko.gmail.com.

Biuro Poselskie Zamość dn.01.07.2016

Posła RP
Jarosława Sachajko
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość

Natomiast w dniu 5 lipca 2016 roku, również w sejmie odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej. Program: Dyskusja nad założeniami do projektu ustawy o POZ.

Mariusz Mielcarek