Minister zdrowia pyta uczniów gimnazjów: czy jesteś zainteresowany kształceniem w zawodach: pielęgniarki/pielęgniarza lub asystenta pielęgniarki/pielęgniarza?

Pielęgniarstwo 2016.

 

 

16 czerwca 2016 roku - Poseł (PIS) na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych: zastanawiamy się nad tym czy nie uruchomić średniego szczebla...

 

Panie i Panowie
Dyrektorzy
gimnazjów
w województwie mazowieckim

Uprzejmie informuję, że 16 czerwca 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Ministra Zdrowia dotyczące możliwości wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek. Zmiany te polegałyby m.in. na powrocie do uprzedniego systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych oraz uruchomieniu dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki, stanowiącego wsparcie dla pacjentów niesamodzielnych oraz personelu pielęgniarskiego. 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji o liczbie uczniów zainteresowanych podjęciem kształcenia w zawodach pielęgniarki/pielęgniarza i asystenta pielęgniarki/pielęgniarza.

źródło: kuratorium.waw.pl

Wybrał: 

Mariusz Mielcarek