Minister Radziwiłł zdegradował pielęgniarki systemu. Teraz przedstawia nową listę leków, które będzie miała prawo podać pielęgniarka systemu.

Pielęgniarka systemu.

 

      

 

 

 

                                                            PROJEKT

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ PIELĘGNIARKĘ SYSTEMU W RAMACH WYKONYWANIA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH

 

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

(nazwa w języku polskim)

Postać

1.

Acidum acetylsalicylicum

(Kwas acetylosalicylowy)

tabletki

2.

Adenosinum (Adenozyna)

roztwór do wstrzykiwań

3.

Amiodaroni hydrochloridum

(Amiodaronu chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

4.

Atropini sulfas (Atropiny siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

5.

Isosorbidi mononitras (Izosorbidu monoazotan)

tabletki

6.

Budesonidum (Budezonid)

zawiesina do nebulizacji

7.

Captoprilum (Kaptopryl)

tabletki

8.

Clemastinum (Klemastyna)

roztwór do wstrzykiwań

9.

Clonazepamum (Klonazepam)

roztwór do wstrzykiwań

10.

Clopidogrelum (Klopidogrel) (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

12.

Dexamethasoni phosphas (Deksametazonu fosforan)

roztwór do wstrzykiwań

13.

Diazepamum (Diazepam)

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań,

wlewka doodbytnicza

14.

Drotaverini hydrochloridum (Drotaweryny chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

15.

Epinephrinum (Epinefryna)

roztwór do wstrzykiwań

16.

Fentanylum (Fentanyl)

roztwór do wstrzykiwań

17.

Flumazenilum (Flumazenil)

roztwór do wstrzykiwań

18.

Furosemidum (Furosemid)

roztwór do wstrzykiwań

19.

Glyceroli trinitras (Glicerolu triazotan)

tabletki,

aerozol do stosowania podjęzykowego

20.

Glucagoni hydrochloridum (Glukagonu chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

21.

Glucosum 5% (Glukoza 5%)

roztwór do wlewu dożylnego

22.

Glucosum 20% (Glukoza 20%)

roztwór do wstrzykiwań

23.

Heparinum natricum (Heparyna sodowa)

roztwór do wstrzykiwań

24.

Hydrocortisonum (Hydrokortyzon)

roztwór do wstrzykiwań

25.

Hydroxyzinum (Hydroksyzyna)

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

26.

Ibuprofenum (Ibuprofen)

tabletki

27.

Ketoprofenum (Ketoprofen)

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań

28.

Lidocaini hydrochloridum (Lidokainy chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań,

żel

29.

Magnesii sulfas (Magnezu siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

30.

Mannitolum – 15 % (Mannitol – 15%)

roztwór do wlewu dożylnego

31.

Metamizolum natricum (Metamizol sodowy)

roztwór do wstrzykiwań

32.

Metoclopramidum (Metoklopramid)

roztwór do wstrzykiwań

33.

Metoprololi tartras (Metoprololu winian)

roztwór do wstrzykiwań

34.

Midazolamum (Midazolam)

roztwór do wstrzykiwań

35.

Morphini sulfas (Morfiny siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

36.

Naloxoni hydrochloridum (Naloksonu chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

37.

Natrii chloridum 0,9 % (Sodu chlorek 0,9%)

roztwór do wlewu dożylnego

38.

Natrii hydrogenocarbonas 8,4% (Sodu wodorowęglan 8,4%)

roztwór do wstrzykiwań

39.

Papaverini hydrochloridum (Papaweryny chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

40.

Paracetamolum (Paracetamol)

czopki,

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań

41.

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

roztwór do wlewu dożylnego

42.

Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana)

roztwór do wlewu dożylnego

43.

Salbutamolum (Salbutamol)

roztwór do wstrzykiwań,
roztwór do nebulizacji

44.

Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy

roztwór do wlewu dożylnego

45.

Thiethylperazinum (Tietylperazyna)

 

czopki, roztwór do wstrzykiwań

46.

Ticagrelorum (Tikagrelor) (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

47.

Oxygenium medicinalis (Tlen medyczny)

gaz

48.

Urapidilum (Urapidyl)

roztwór do wstrzykiwań

 

Zobacz także:

Rząd: braki w kadrze pielęgniarek uzupełnimy ratownikami medycznymi