Poseł do ministra zdrowia: czy planowane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek było konsultowane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych?

Zawód pielęgniarki a licea medyczne.

 

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęło oświadczenie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 30.06.2016 r. w sprawie kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych.

Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych jest głęboko zaniepokojona podjętymi działaniami Ministerstwa Zdrowia, ukierunkowanymi na wprowadzenie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek, polegających na powrocie do kształcenia zawodowego na poziomie liceów medycznych.

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem czy planowane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek było konsultowane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, jeżeli tak to proszę o przedstawienie efektów tych konsultacji.

Jeżeli jednak Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło żadnych konsultacji w przedmiotowym zakresie, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o niezwłoczne ich przeprowadzenie i skierowanie projektów planowanych zmian systemowych w obszarze kształcenie pielęgniarek do zainteresowanych podmiotów zrzeszających pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

Łączę wyrazy szacunku

Paweł Bańkowski

Poseł na Sejm RP

15 lipca 2016 roku