Projekt: "Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez położną bez zlecenia lekarskiego w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia i zdrowia matki lub dziecka".

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

 

 

Projekt

W przypadki braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia i zdrowia matki lub dziecka, położna jest uprawniona do podania pacjentowi bez zlecenia lekarskiego produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

Załącznik nr 3

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ POŁOŻNĄ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI INTERWENCJI LEKARSKIEJ,
GDY ZWŁOKA W ICH PODANIU MOGŁABY SPOWODOWAĆ STAN NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA MATKI LUB DZIECKA

 

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

(nazwa w języku polskim)

Postać

1.

Demoxytocinum (Demoksytocyna)

tabletki

2.

Drotaverini hydrochloridum (Drotaweryny chlorowodorek)

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań

3.

Hyoscini butylbromidum (Hioscyny butylobromek)

roztwór do wstrzykiwań, tabletki, czopki

4.

Magnesii sulfas (Magnezu siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

5.

Methylergometrini maleas (Metyloergometryny maleinian)

roztwór do wstrzykiwań

6.

Oxytocinum (Oksytocyna)

 

roztwór do wlewu dożylnego

roztwór do wstrzykiwań

7.

Papaverini hydrochloridum (Papaweryny chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań