Kolejne "spotkanie przy kawie". Spotkanie władz izby pielęgniarek i położnych z Radziwiłłem.

Działalność władz izby pip.

 

      

 

W dniu 18 lipca 2016r w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium NRPiP  z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.  Spotkanie dotyczyło przede wszystkim proponowanych zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego.

Minister Zdrowia poinformował,  iż zmiana systemu kształcenia będzie polegała na utrzymaniu dotychczasowego systemu i uruchomienia tzw. kształcenia pielęgniarek w   formie Liceum Medycznego  z uwagi na drastyczny brak pielęgniarek i położnych. Naczelna  Rada Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu.

Ponadto podczas spotkania:

- omówiono sprawy związane z kolejna transzą podwyżek od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r. dla pielęgniarek i położnych zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 września -2015r., poruszono sprawę podwyżek dla podwykonawców pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w gabinetach zabiegowych i punktach  szczepień oraz pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Centrach Krwiodawstwa, Stacjach sanitarnoepidemiologicznych. Minister Zdrowia zapewnił, iż środki finansowe są zabezpieczone zgodnie z zawartym Porozumieniem.

- omówiono sprawę braku realizacji zapisów dotyczących umocowania pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia w poszczególnych rodzajach świadczeń tzw. rozporządzenia koszykowe . W tej sprawie MZ obecnie prowadzi prace związane z opracowaniem procedur w poszczególnych świadczeniach i zmiany wspólnie ustalone z samorządem  dotyczące wprowadzenia wskaźników zatrudnienia i wymogów kwalifikacyjnych zostały oddalone  w czasie.

-  poruszono sprawę dotacji na zadania przejęte od administracji państwowej.  Samorząd podtrzymał stanowisko przedstawione przez NRPiP z dnia 22 czerwca 2016r.  podjęte na posiedzeniu NRPiP   tj. „utrzymanie dotacji i zadań rozliczenia na poziomie roku 2015.” Natomiast Minister Zdrowia poinformował, że Resort Zdrowia proponuje szczegółową  analizę i wycenę poszczególnych zadań realizowanych przez samorząd finansowanych ze środków publicznych.

źródło: strona internetowa władz izby pip 

 

 

Zobacz także:

Notatka z III posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. "Ustalono również m.in. zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego".

 

Związek pip narzeka na prace zespołu ds. określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Sam natomiast zrobił to 23 września 2015 roku, podpisując porozumienie brutto brutto.

 

Wysokość zarobków w izbach pip oburza pielęgniarki i położne. Roczne zarobki w setki tysięcy złotych...