Zobacz ile dotychczas pielęgniarek i położnych wystąpiło do NFZ z wnioskami o pobieranie druków recept z systemu informatycznego NFZ.

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

       

 

Ministerstwo zdrowia szacowało w 2014 roku, że w związku z wejściem w życie ustawy o „receptach pielęgniarek” grupa zawodowa pielęgniarek i położnych rocznie wystawi około 7 milionów recept. 

Natomiast według informacji podanych przez NFZ do końca maja 2016 roku 88 pielęgniarek i położnych wystąpiło do NFZ z wnioskami o pobieranie druków recept z systemu informatycznego NFZ.

Mariusz Mielcarek

 

25 sierpnia 2016 roku - Ministerstwo planowało, że rocznie pielęgniarki i położne wystawią miliony recept. Od stycznia br. do końca maja pielęgniarki i położne recept wypisały...

 

Zobacz także: