Pielęgniarka pyta ministra zdrowia: Proszę odpowiedzieć skąd wziął się pomysł... Zobacz odpowiedź ministerstwa zdrowia.

Szkolenia pielęgniarek.

 

       

 

22 czerwca 2016 roku 

Proszę odpowiedzieć skąd wziął się pomysł, aby warunkiem dopuszczenia do niektórych kursów kwalifikacyjnych było odbycie kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w sytuacji kiedy pielęgniarka jest instruktorem ALS oraz posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego? Czy wytyczne dotyczące kwalifikacji do kursów kwalifikacyjnych nie powinny być bardziej przemyślane?

Pielęgniarka


Odpowiedź ministerstwa zdrowia

5 sierpnia 2016 roku 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15), na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka anestezjologiczna, czyli pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Natomiast pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, nieposiadające ww. kwalifikacji, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., co reguluje § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

W aktualnej sytuacji prawnej warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Warunki takie w pełni spełniają osoby, które ukończą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego zgodnie z wymogami zawartymi w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Osoby, które legitymują się dyplomem specjalisty uzyskanym na podstawie wcześniej obowiązujących Ramowych programów bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, w wykazie umiejętności będących przedmiotem kształcenia posiadają m. in. umiejętności, które nabywa osoba po ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz kursy specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka.

Powyższa kwestia była analizowana i konsultowana z Konsultantami Krajowymi. Zgodnie z opinią dr. n. med. Anny Małeckiej – Dubieli, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz dr hab. n. med. Danuty Dyk, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego powinna być obligatoryjnie zwolniona z obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Mając na uwadze powyższe, Departament Pielęgniarek i Położnych zobligował Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, do wprowadzenia stosownych zmian w programach kształcenia podyplomowego, które spowoduje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarka która posiada dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego nie będzie musiała legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Z poważaniem                

DYREKTOR                 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

dr. n. o zdr. Beata Cholewka  


W dniu jutrzejszym kolejne informacje w przedmiotowej sprawie. Ministerstwo poszło po rozum do głowy...

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.09.03 16:01:48 ~mag

A co z pozostałymi specjalizacjami, np. paliatywna? czy pielęgniarka ze specjalizacją ratunkową, chcąc przystąpić do kształcenia w dziedzinie specjalizacji paliatywnej musi ukończyć kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

#2  2016.11.30 15:03:25 ~121

A podobno myślenie nie boli?

#3  2017.02.16 17:32:44 ~Kasia

Eh. jak boga kocham. Niech mnie w d. pocałują. Nie mam zamiaru robić jakichkolwiek kursów bez pisemnego zaświadczenia iż po kursie dostanę odpowiedni wzrost płacy.

#4  2017.02.20 09:00:52 ~irena

Na studiach mgr - ten materiał musiał być opanowany do egzaminu w tzw. ,jednym paluszku''- ja się pytam : kto wreszcie zacznie uwzględniać tutaj studia ! - dlaczego nie odzywają się uczelnie- czyżby praca i zaangażowanie ich wykładowców BYŁA tak niedoceniana? , a może poniżana, i to tak , że skromny kursik ma stanowić przekaz tej lepszej wiedzy aniżeli ta zdobyta na uczelni typu Uniwersytet ? , czy już nie dość dorabiania się na tych, którzy w tym społeczeństwie tak mało zarabiają, pochylając się nad głowami ciężko chorych ludzi! proszę o odpowiedź!

#5  2017.02.23 17:32:06 ~magister

Kiedy nadejdzie ten dzień ,gdy studia magisterskie będą miały znaczenie,jak można przewyższać pielęgniarkę po specjalizacji z pielęgniarką po magisterce ? Pytanie do Zarządzających studiami magisterskimi z pielęgniarstwa? Jaki musi być program skoro pielęgniarki bez matury ,ale ze specjalizacją postawione są wyżej,może program studiów magisterskich powinien być rozszerzony lub zmieniony.Po co wówczas wybierać najpierw studia a potem specjalizację? Co z naszymi pieniędzmi za magisterkę skoro prestiż jest niższy od kursu specjalizacyjnego ?

#6  2017.04.20 01:01:09 ~DO MAGISTE

PIELĘGNIARKI KOŃCZĄ SPECJALIZACJĘ DLA WIEDZY I POPRAWIENIA WARSZTATU PRACY . NIKOMU NIE PRZYBYWA PRESTIŻU ZA UKOŃCZENIE SPECJALIZACJI. PRZYBYWA NATOMIAST WIEDZY,LEPSZEJ UMIEJĘTNOSCI RADZENIA SOBIE W CODZIENNEJ PRACY.SPECJALIZACJE PIELĘGNIARKI KOŃCZĄ ZWYCZAJNIE DLA WIEDZY.TO NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z PRESTIŻEM.UCZYMY SIĘ , ŻEBY ZDOBYĆ DOBRĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ . PIELĘGNIARKA SPECJALISTA NIE STAWIA SIĘ WYŻEJ , LEPIEJ ZWYCZAJNIE PRACUJE,JEST BARDZIEJ KOMPETENTNA ITP. PRESTIŻ TO TROCHĘ BARDZIEJ SKOMPLIKOWANY PROCES,TO KULTURA OSOBISTA,TWOJA OSOBOWOŚC,MĄDRE WYKORZYSTANIE WIEDZY,KTÓRĄ DYSPONUJESZ I JESZCZE MUSI ZAISTNIEĆ ODBIORCA TYCH TWOICH WARTOŚCI , KTÓRY JE DOCENI.MYŚLĘ,ŻE Z TWOJĄ KULTURĄ OSOBISTĄ I SPOSOBEM MYŚLENIA NIGDY PRESTIŻU W PRACY MIEĆ NIE BĘDZIESZ.MASZ MAGISTRA,TO ZAISTNIEJ,PRZYĆMIJ SWOJĄ OSOBĄ I WIEDZĄ INNE PIELĘGNIARKI,ZACHWYĆ SWOICH PACJENTÓW,GWARANTUJĘ CI ,ZE PRESTIŻ PRZYJDZIE SAM, A I PRACODAWCA DA CI 2000 ZŁ WIĘCEJ PENSJI.

#7  2017.05.08 14:26:50 ~do 3

I taka postawa mi się podoba.

Dodaj komentarz