Prorządowy NSZZ Solidarność "wymusił" spotkanie z premierem. Przypadek, że na cztery dni przed protestem pracowników ochrony zdrowia. Zobacz o czym luźno rozmawiano: "istnieje możliwość", "zapowiedziano poszukiwanie".

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

        

 
 
                                                                                Warszawa 21.09.2016r.
 
Komunikat
po spotkaniu delegacji Sekretariatu Ochrony Zdrowia
z Premier Beatą Szydło i przedstawicielami rządu.

1. Ze strony NSZZ Solidarność w spotkaniu udział brali Maria Ochman, Halina Cierpiał, Danuta Kądziołka, Małgorzata Nieznalska, Dariusz Mądraszewski i Marian Zepchła. Stronę rządową reprezentowali premier Beata Szydło, minister Elżbieta Witek, minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister pracy Stanisław Szwed.
2. W trwającym ponad 2 godziny posiedzeniu przedstawiliśmy pani Premier aktualną sytuację w służbie zdrowia oraz Konieczne działania naprawcze. Poza problemami służby zdrowia rozmowa dotyczyła również funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.
3. Pani premier zobowiązała ministra zdrowia do:
- przedstawienia w ciągu tygodnia nowego projektu ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzeń,
- do 15 października minister zdrowia ma przygotować i przekazać do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw:
- o sieci szpitali,
- o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- o podstawowej opiece medycznej.
4. W sprawie Inspekcji Sanitarnej zaawansowany jest projekt powrotu do tak zwanej pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz utrzymania jej dotychczasowych zadań [badania żywności].
5. Strona rządowa stwierdziła iż istnieje możliwość przekazania, być może jeszcze w tym roku, dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
6. Podczas spotkania związkowcy bardzo mocno akcentowali iż NSZZ Solidarność zrzesza w naszej branży wszystkie grupy zawodowe pracujące w placówkach medycznych. Zarówno pracowników medycznych jak i niemedycznych. W odpowiedzi na postulat Krajowej Sekcji Służby Zdrowia dotyczący podwyżek dla wszystkich pracowników strona rządowa zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań prawnych, które umożliwi realizację tego postulatu.

Koleżankom Halinie Cierpiał, Danucie Kądziołce i Małgorzacie Nieznalskiej w imieniu nas wszystkich składam wyrazy podziękowania za determinacje i zaangażowanie, a wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, którzy wyrażali solidarne poparcie w trakcie protestu przekazuję wyrazy wdzięczności i proszę o zachowanie stałej gotowości związkowo – bojowej.
 
źródło informacji: Strona NSZZ Solidarność