Wideo - Sejm - dyskusja o płacy zasadniczej pielęgniarki z tytułem magistra. Reakcja wiceministra zdrowia bezcenna.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

      

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 23 września 2016 roku

 
Przeczytaj także w ogólnopolskim miesięczniku Gazeta Pielęgniarek i Położnych 
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych