Dyskusja w sejmie o płacach pielęgniarek

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

      

 

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 23 września 2016 roku:

 

Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):

To, żeby dobrze zorganizować pracę, spróbuję doprecyzować i pomóc panu ministrowi Warczyńskiemu. Lekarze rezydenci wnoszą o wzrost wynagrodzenia do 150%, potem do 175%, a następnie do 200% przeciętnego wynagrodzenia. Proszę precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy taka decyzja Ministerstwa zapadnie, czy nie.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych i środowisko pielęgniarskie wnoszą o wzrost wynagrodzeń o dwie średnie krajowe. Diagności laboratoryjni wnoszą o zwiększenie finansowania procedur diagnostycznych i zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Mówią o 6 procentach PKB, które pan minister obiecał. Fizjoterapeuci proszą o zwiększenie finansowania zabiegów fizjoterapeutycznych. Bardzo proszę panie i panów posłów o ciszę. Za chwilę oddam paniom i panom posłom głos. Ratownicy medyczni proszą o upaństwowienie systemu, odejście od umów zleceń i etatyzację. Bardzo proszę, panie ministrze Warczyński, odnośnie do tych kilku punktów powiedzieć – tak, nie, i będziemy po sprawie. Następnie posłowie zadadzą pytania.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński:

Dziękuję bardzo, jednak, jeśli pan przewodniczący pozwoli, przekażę państwu kilka dodatkowych informacji, oprócz tych, które pan przekazał, dlatego, że… Oczywiście, mamy tutaj wymienione, ile średnich krajowych życzą sobie poszczególne zawody. Biorąc pod uwagę, że średnia krajowa w tej chwili wynosi 3900 zł brutto, trzy średnie krajowe dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją, to jest suma 11.700 zł. Czyli, tyle wynosiłoby minimalne wynagrodzenie lekarza. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę średnie wynagrodzenie brutto łącznie z dyżurami i wszystkimi pochodnymi, to takie średnie wynagrodzenie minimalne w Polsce dla lekarza specjalisty będzie wynosić 20.857 zł.

Jeżeli chodzi o pielęgniarkę z tytułem magistra, to jest wynagrodzenie 7800 zł… To są oczekiwania. A łączne takie wynagrodzenie minimalne dla pielęgniarki z tytułem magistra, to 12 tys. zł. Podobnie jest oczywiście…

 

Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):

Przepraszam, bo nie zrozumiałem, panie ministrze – 7800 zł czy 12 tys.
 

Podsekretarz stanu w MZ Piotr Warczyński:

Wynagrodzenie zasadnicze 7800 zł, z pochodnymi i wszystkim 12 tys.
 

Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):

Kiedy będą tyle zarabiać?
 

Podsekretarz stanu w MZ Piotr Warczyński:

Panie ministrze, mam nadzieję, że kiedyś, tak…

 

źródło: stenogram ze strony internetowej sejmu 

 

Zobacz także: