Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - W Sejmie śmiech na sali…

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

       

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 23 września 2016 roku.

 

Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
(…) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych i środowisko pielęgniarskie wnoszą o wzrost wynagrodzeń o dwie średnie krajowe. (...) 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo, jednak, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, przekażę Państwu kilka dodatkowych informacji oprócz tych, które Pan przekazał, dlatego, że… Oczywiście, mamy 
tutaj wymienione, ile średnich krajowych życzą sobie poszczególne zawody. Biorąc pod uwagę, że średnia krajowa w tej chwili wynosi 3900 zł brutto, trzy średnie krajowe dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją to jest suma 11.700 zł. Czyli tyle wynosiłoby minimalne wynagrodzenie lekarza. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę średnie wynagrodzenie brutto łącznie z dyżurami i wszystkimi pochodnymi, to takie średnie wynagrodzenie minimalne w Polsce dla lekarza specjalisty będzie wynosić 20.857 zł. Jeżeli chodzi o pielęgniarkę z tytułem magistra, to jest wynagrodzenie 7800 zł… To są oczekiwania. A łączne takie wynagrodzenie minimalne dla pielęgniarki z tytułem magistra, to 12 tys. zł. Podobnie jest oczywiście…

Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Przepraszam, bo nie zrozumiałem, Panie Ministrze – 7800 zł czy 12 tysięcy?

Podsekretarz stanu w MZ Piotr Warczyński:
Wynagrodzenie zasadnicze 7800 zł, z pochodnymi i wszystkim 12 tysięcy.

Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Kiedy będą tyle zarabiać? 

Podsekretarz stanu w MZ Piotr Warczyński:
Panie Ministrze, mam nadzieję, że kiedyś, tak…

 

Śmiech na sali...

 

Czytaj dalej...

 

źródło: stenogram posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz także:

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wrzesień 2016 - oferty pracy: Norwegia, Niemcy, Anglia. Kursy językowe.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Minister Radziwiłł wymyślił szkolenia...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Pielęgniarka pyta ministra zdrowia, minister odpowiada