Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6/2016 - Perspektywy dla polskich pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

W tym artykule przedstawimy Państwu wachlarz korzyści i przywilejów, jakie mają osoby pracujące w Niemczech legalnie, za pośrednictwem Agenttura Personalservice.

Pielęgniarki i pielęgniarze z Polski są odbierani pozytywnie i traktowani równo przez niemieckich pracodawców, z którymi współpracujemy. Szczególnie należy podkreślić wysoki poziom ich wiedzy i umiejętności praktycznych, zdobytych dzięki dobremu wykształceniu ogólnemu i uzyskanym kwalifikacjom zawodowym.

Osoba pracująca w Niemczech na legalnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę, w pierwszej fazie - od podpisania umowy do chwili uznania dyplomu - wykonuje powierzone zadania na stanowisku pomoc pielęgniarki lub pielęgniarza i zarabia w granicach 2.000,00 euro miesięcznie (wynagrodzenie podstawowe). Równolegle z pracą uczestniczy w bezpłatnym, sponsorowanym przez pracodawcę, integracyjnym kursie języka niemieckiego do poziomu B1. Po zdanym egzaminie kwalifikuje się do udziału w kolejnym kursie języka niemieckiego do poziomu B2, co stanowi m.in. podstawę do otrzymania właściwego certyfikatu do uzyskania tytułu „Pielęgniarka / Pielęgniarz” - „Berufsanerkennungsurkundezum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpfleger/-in”.

Wszelkie działania związane z wnioskowaniem i otrzymaniem certyfikatu my, jako Agenttura Personalservice, popieramy i koordynujemy, aby w jak najkrótszym czasie wnioskodawca/-czyni uzyskał/-a potwierdzenie zawodowe, co umożliwia pracodawcy zakwalifikowanie danego pracownika i zatrudnienie go jako „fachowca”. Przeniesienie na inne stanowisko wiąże się ze znacznie wyższym wynagrodzeniem - do ok. 2.500,00 euro/miesiąc. Ponadto wpływa na wzrost premii i dodatków za pracę w nocy, weekend, niedziele i święta, a także ekwiwalent urlopowy i świąteczny.

Podczas rozmów i negocjacji z potencjalnymi pracodawcami, a naszymi dotychczasowymi kooperantami w tworzeniu nowych, wspólnych projektów celem rekrutacji pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce i ich zatrudnienia w Niemczech, nie ma mowy o deficytach w ich kwalifikacjach zawodowych. Występują jednak bardzo duże braki w znajomości języka niemieckiego. Dlatego tworzymy projekty z renomowanymi partnerami, którzy potrafią zatrudnić w celu integracji w swoich strukturach i jednostkach medycznych grupę osób zainteresowanych pracą, lecz ze słabą znajomością języka niemieckiego.

Przywileje i profity dla pracujących legalnie, na umowę o pracę
a) ze strony pracodawcy:
• Umowa o pracę zgodnie z prawem niemieckim
• Stałe zatrudnienie i pełny wymiar czasu pracy
• Wszystkie świadczenia socjalne wg danego branżowego układu zbiorowego (Tarifvertrag), który obowiązuje pracodawcę
- np. składka na emeryturę pracowniczą
- np. dofinansowanie składki na prywatny fundusz emerytalny
- np. ekwiwalent urlopowy
- np. ekwiwalent świąteczny
- np. ubranie robocze
- np. dodatek rodzinny
• Dodatki i premie za pracę w nocy, weekendy, niedziele i święta
• Dodatki za gotowość do służby
• Urlop wypoczynkowy
• Interesujący zakres obowiązków, możliwość samodzielnego wykonywania powierzonych zadań
• Praca w zespole, koleżeńskie i równe traktowanie w miejscu pracy
• Współpraca z innymi grupami zawodowymi
• Odpowiednie wdrożenie do pracy przez wykwalifikowany personel
• Bezpieczne miejsce pracy z przyszłością
• Nieodpłatne kursy dokształcania i szkolenia celem podniesienia kwalifikacji zawodowych
Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: