Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5/2016: Specjalizacje pielęgniarek i położnych po nowemu

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Specjalizacje pielęgniarek i położnych po nowemu:

 

Ministerstwo zdrowia w dniu 26 lutego opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dotychczas obowiązujące pochodzi z 2003 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze proponowane zmiany. 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy: “W projektowanym rozporządzeniu wskazano przepisy regulujące warunki przystąpienia i zasady postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację. Nowym rozwiązaniem, w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów, jest wprowadzenie możliwości przeprowadzenia przez organizatora kształcenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że nie rozpoczął jeszcze realizacji programu specjalizacji, lub w przypadku rozpoczęcia realizacji programu specjalizacji, zrealizował treści kształcenia w wymiarze nie większym niż 10% ogólnego wymiaru godzinowego określonego w programie specjalizacji. Przedmiotowe rozwiązanie ma na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania posiadanego limitu miejsc specjalizacyjnych w sytuacji, gdy uprzednio zakwalifikowane do odbywania specjalizacji pielęgniarki lub położne zrezygnowały z jej odbywania tuż przez rozpoczęciem kształcenia lub na początkowym jego etapie. Przedmiotowe rozwiązanie dotychczas było praktykowane przez organizatorów kształcenia podyplomowego na podstawie przepisów umowy na realizację szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych z budżetu państwa i jego dobre efekty przyczyniły się do przeniesienia go na grunt niniejszego projektu.”

Kolejna zmiana dotyczy przepisów określających czas trwania specjalizacji. W stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów skrócono czas trwania specjalizacji do 15-20 miesięcy (obecnie jest 18-24 miesiące), co jest bezpośrednio związane ze skróceniem wymiaru godzinowego nowych programów specjalizacji.

W nowy sposób uregulowano kwestię przystąpienia do egzaminu państwowego przez pielęgniarki, położne, które nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub uzyskały niepomyślny wynik z tego egzaminu. W uzasadnieniu ministerstwo informuje, że “w świetle przedmiotowej regulacji osoby te będą miały możliwość przystępowania do egzaminu państwowego bez ograniczeń limitowych i czasowych. Decyzja o liczbie przystąpień do egzaminu będzie należała wyłącznie do zainteresowanej pielęgniarki, położnej. W świetle dotychczasowych przepisów osoby takie mogą ponownie przystąpić do egzaminu państwowego nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia specjalizacji, co w praktyce oznacza maksymalnie 3 próby. Po upływie tego czasu lub wykorzystaniu limitu prób pielęgniarka, położna, aby ponownie przystąpić do tego egzaminu, zobowiązana jest do ponownego odbycia specjalizacji, co niewątpliwie stanowi swego rodzaju barierę w uzyskaniu tytułu specjalisty. Proponowane rozwiązanie jest analogiczne do obowiązującego wobec grupy zawodowej lekarzy i ma na celu zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty w systemie ochrony zdrowia.” Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także:

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.10.29 15:56:29 ~jp

Z jednej strony Ministerstwo chce kształcić niedouczone pielęgniarki( w całej Unii obowiązuje licencjat, a w Polsce Radziwiłł chce wprowadzić produkt zastępczy w postaci liceów} a z drugiej strony wymaga specjalizacji , fachowości, kursów, doszkoleń,dokształceń, itp np całe życie robiłam EKG, a teraz minister uważa, że potrzebny jest mi kurs SORRY O CO P. RADZIWILL PANU CHODZI?

Dodaj komentarz