Video - Radziwiłł wprowadza asystentki pielęgniarskie. OK! Bardzo szybko znajdą pracę. W Niemczech.

Radziwiłła reformy.

      

 

 

Zobacz także:

Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".