Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r. Spotkanie z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo 2016.

      

 

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r.

Na wniosek samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w dniu 24 października 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek. Przedstawiciele NRPiP przedstawili zagrożenia, jakie niosą za sobą projektowane zmiany oraz propozycję innego sposobu rozwiązania problemu niedoboru kadr pielęgniarskich w systemie opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania Ministerstwo Zdrowia reprezentował podsekretarz stanu Marek Tombarkiewicz oraz przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, natomiast samorząd zawodowy reprezentowała prezes NRPiP Zofia Małas, wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska, sekretarz NRPiP Joanna Walewander oraz członek prezydium NRPiP Elżbieta Madajczyk.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie wspólnego Stanowiska NRPiP, OPZZPiP i PTP z dnia 18 października 2016 r. (podlinkowanie) w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

Przedstawiciele NRPiP po raz kolejny wyrazili stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian. Strona samorządowa podkreśliła, że kształcenie pielęgniarek w tzw. szkołach branżowych:

- jest niezgodne z przepisami prawa UE w zakresie kształcenia w zawodzie pielęgniarki,

- stanowi zagrożenie dla pacjentów, dla polskiego pielęgniarstwa a w szczególności dla młodocianych uczniów szkół branżowych (z uwagi na styczność z czynnikami fizycznymi, biologicznymi oraz chemicznymi podczas praktycznej nauki zawodu).

Ponadto samorząd zawodowy zwraca uwagę, że proponowane zmiany spowodują:

- znaczący wzrost wydatkowania środków publicznych na tworzenie od podstaw nowych podmiotów i nowej bazy szkoleniowej,

- nieuzasadniony wzrost lat nauki w dojściu do zawodu pielęgniarki (6 lat),

- brak drożności systemu,

- zbyt długi okres oczekiwania na pierwszych absolwentów (dopiero w 2027 roku).

Równocześnie przedstawiciele NRPiP wnioskowali o:

- utrzymanie kształcenia przeddyplomowego na poziomie studiów wyższych I i II stopnia w zawodzie pielęgniarki,

- rzetelną ocenę liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz systematycznego gromadzenia tych danych statystycznych, co ułatwi prognozowanie dopływu nowych kadr w zawodzie pielęgniarki,

- pozyskiwanie danych statystycznych o liczbie absolwentów wydziałów pielęgniarstwa z ostatnich pięciu lat i przeanalizowanie ilu z nich faktycznie trafiło do systemu opieki zdrowotnej wykonując wyuczony zawód,

- opracowanie dobrej oferty dla absolwentów wchodzących do zawodu (tzw. "pierwsza praca").

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła uwagę, że niezbędny jest natychmiastowy dopływ nowych kadr, ponieważ już w tej chwili w wielu placówkach są wolne wakaty, a w ciągu najbliższych 4 lat znaczny odsetek pielęgniarek nabędzie uprawnienia emerytalne.

Dlatego też NRPiP wnioskowała o jak najszybsze opracowanie przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu umożliwiającego wszystkim absolwentom studiów pielęgniarskich podjęcie pracy w zawodzie w kraju.

źródło: strona internetowa naczelnej izby pip