Poseł w sejmie pyta wiceministra zdrowia o umowy cywilnoprawne pielęgniarek. Pada odpowiedź...

Pielęgniarki 2016.

 

      

 

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 5 października 2016 roku: 

 

Poseł Aleksander Mrówczyński:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bardzo się cieszę, że w ramach dialogu społecznego mogę w imieniu pań pielęgniarek, panów pielęgniarzy zadać pytanie panu ministrowi. Część personelu pielęgniarskiego, a sięga to prawdopodobnie roku 2000, może ciut później, świadczy dzisiaj usługi poprzez tzw.
samozatrudnienie. Otóż, jak wówczas mówiłem, zwłaszcza panie pielęgniarki były przymuszane do tworzenia własnych firm, musiały zakupić pomieszczenia, najczęściej przychodni lekarskich, które były w danej miejscowości. Zainwestowały środki i tak te świadczenia wykonują do dzisiaj. Dzisiaj obawiają się i słyszą, iż te umowy cywilnoprawne mogą ponownie zostać zamienione na umowę o pracę, z tym że, panie ministrze, minął pewien czas, kilkanaście lat. Te panie są o tyle starsze, o tyleż lat. I obawiają się, że zostaną one zastąpione młodszymi koleżankami, że w momencie, kiedy taka decyzja nastąpi, po prostu nie będą miały pracy. Moje pytanie brzmi: Czy formy umowy cywilnoprawnej dla tej części osób po prostu zostaną zachowane w najbliższym czasie? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński:

Pan poseł Aleksander Mrówczyński pytał o samozatrudnienie i o możliwości kontynuacji wolnych zawodów. No, tu należy powiedzieć, że zarówno zawód lekarza, jak i pielęgniarki są zawodami tzw. wolnymi i do tego zawodami zaufania publicznego, wobec tego jedną z ich wielkich domen jest możliwość samozatrudnienia. Podobnie jak w przypadku takich zawodów jak prawnicy, którzy należą do tej grupy, przez to, że są wolnymi zawodami, mają możliwość samozatrudnienia. I oczywiście wydaje mi się, że niemożliwym jest zrezygnowanie z tej formy zatrudnienia. Natomiast patrzę na to, co w tej chwili zdarza się w niektórych szpitalach, o czym państwo słyszeliście – o patologiach, które świadczą o tym, że to samozatrudnienie jest wykorzystywane do nadmiernej pracy. I w tej chwili rzeczywiście w naszym resorcie trwają analizy i prace nad tym zagadnieniem.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu 

wybrał:

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

(1) Pielęgniarka systemu a projekt nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. TYKO umowa o pracę!