Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Zdanie egzaminu IELTS jest łatwiejsze!

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

NMC ZMIENIA REGUŁY!
Od dziś zdanie egzaminu IELTS jest łatwiejsze!
 
 
Pod koniec ubiegłego miesiąca NMC ogłosiło zmiany dotyczące egzaminu IELTS. Po wysłuchaniu informacji zwrotnej od zainteresowanych rejestracją pielęgniarek i położnych oraz od ich potencjalnych pracodawców NMC zdecydowało się uprościć ten proces. Pomimo wprowadzonych zmian nadal jest zapewnione odpowiednie przygotowanie językowe personelu medycznego, natomiast zdanie egzaminu staje się bardziej przystępne. Poprzednio do wszystkich czterech części egzaminu trzeba było podejść za jednym razem. Teraz, zgodnie z nowymi ustaleniami, NMC nadal wymaga certyfikatu IELTS na poziomie 7, jednak z możliwością zdania go w dwóch etapach. Oba etapy testu muszą być zaliczone w odstępie nie większym niż 6 miesięcy. Wynik każdej z czterech części egzaminu (czytanie, pisanie, słuchanie, konwersacja) musi wynieść co najmniej 6,5; wynik końcowy musi być na poziomie minimum 7. Po co w ogóle IELTS do pracy w Wielkiej Brytanii? Według Naczelnej Dyrektor NMC egzamin IELTS daje społeczeństwu gwarancję, że pielęgniarki i położne spoza Wielkiej Brytanii starające się o rejestrację w tamtejszych izbach spełniają wymogi znajomości języka angielskiego dla osób pracujących na terenie ich państwa. NMC jest świadome, jaką presję egzamin IELTS wywiera na personelu medycznym, dlatego też zdecydowało się wprowadzić zmiany, o których mowa powyżej. NMC nadal przyjmuje uwagi odnośnie egzaminu od pielęgniarek, położnych i zainteresowanych pracodawców. Będzie także rozpatrywać indywidualne wnioski. IELTS jest solidną, dobrze ugruntowaną i międzynarodową metodą testowania znajomości języka angielskiego w krajach anglojęzycznych, wykorzystywaną nie tylko przez instytucje regulacyjne dla opieki zdrowotnej. Certyfikat IELTS daje gwarancję pełnego zrozumienia swoich zadań i obowiązków przez osoby rozpoczynające
pracę w obcym kraju. Musimy pamiętać, że praca pielęgniarki jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, często wymagającym szybkiego działania i współpracy z zespołem, do czego dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna. Czytaj dalej...