Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Orzecznictwo w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej: pielęgniarko, nie narażaj się; sprawa poparzonego noworodka; pielęgniarki wypadek w pracy, czy w drodze do domu

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Pielęgniarko, nie narażaj się!

Pacjent  został oskarżony o to, że na Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w 2010 roku naruszył nietykalność cielesną pielęgniarki. W ten sposób, że „kopnął ją w plecy, szarpnął i przewrócił na podłogę powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała, w postaci urazu głowy, skręcenia kręgosłupa oraz skręcenia stawu barkowego prawego, które to obrażenia należą do kategorii lekkich i powodujących naruszenie czynności narządów ciała na okres nie przekraczający siedmiu dni, podczas i w związku z wykonywaniem przez nią czynności służbowych w postaci pobierania krwi do badań, chcąc tym samym zmusić pokrzywdzoną do odstąpienia przez nią od prawnej czynności służbowej.” Czytaj dalej...

 

Nie do uwierzenia! Udział biorą: pacjentka i jej krew, lekarz, pielęgniarka. Także mąż pacjentki...

Przebieg zdarzenia - pacjentka przed planowanym zabiegiem, dwukrotnie oddała krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Było to podyktowane ewentualną koniecznością przeprowadzenia po zabiegu autotransfuzji. Operacja odbyła się bez komplikacji. Po upływie ok. godziny pacjentka została przewieziona do jednoosobowej sali na oddziale. Pacjentkę poinformował lekarz operujący, że zabiegł się udał, a utrata krwi była niewielka i nie ma potrzeby podawania jej krwi, którą uprzednio oddała. Przy pacjentce obecny był jej mąż. Czytaj dalej...
 
 
Pielęgniarki wypadek w pracy, czy w drodze do domu?

Pielęgniarka zakończyła dyżur. Opuściła budynek szpitala i... na skutek upadku doznała złamania guzka większego kości ramiennej lewej. Pielęgniarka wystąpiła o odszkodowanie. Kwestią sporną było zagadnienie, czy przedmiotowe zdarzenie miało związek z wykonywaną przez pielęgniarkę pracą zawodową, czy też doszło do niego już w drodze z pracy do domu. Poniżej przytaczamy fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego, który rozpatrywał apelację w tej sprawie.  Czytaj dalej...

 

Uczelnia bezprawnie pobierała dodatkowe opłaty od pielęgniarek

Uczelnia prowadząca dofinansowane studia pomostowe przymuszała studentki – pielęgniarki do uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego oraz technologii informacyjnej, za które pobierała opłaty. Pobierała także opłaty za wydawanie dyplomów ukończenia tych studiów wraz z suplementami, jak też opłaty wakacyjne. Sprawa miała swój finał ostatecznie w Sądzie Apelacyjnym. Czytaj dalej...

 

Sprawa poparzonego noworodka

 

Poniżej przedstawiamy fragmenty uzasadnienia do wyroku, w procesie sądowym dotyczącym wysokości zadośćuczynienia, renty. Natomiast pochylmy się nad tą sprawą w kontekście organizacji pracy pielęgniarskiej, warunków pracy, standardów i procedur postępowania na własnym stanowisku pracy. Czytaj dalej...

 

Na pielęgniarkę oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nałożono karę nagany

 

Pielęgniarka Oddziałowa została ukarana przez Szpital karą porządkową za nieuzasadnione zmniejszenie obsady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pielęgniarka skierowała do Sądu Rejonowego pozew o uchylenie kary. Sąd tłumaczenia pielęgniarki, iż jej działanie nie może być uznane za naganne, albowiem w tym dniu nie doszło do nagłego zwiększenia liczby pacjentów, nie uwzględnił. Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych