Bieżące informacje dla pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolski miesięcznik Gazeta Pielęgniarek i Położnych.

      

 

Strona 1 

Degradacja zawodu pielęgniarki i położnej

Podporządkowanie zawodu pielęgniarki nie tylko środowisku lekarskiemu, ale wszystkim zawodom medycznym

Magister - tak, ale tylko ze specjalizacją!

Minister Zdrowia i Porozumienie Zawodów Medycznych potraktowały magistra i licencjata pielęgniarstwa na równi z wykształceniem średnim

Sonda na Facebooku

Ocena 25 lat działalności Izby Pielęgniarskiej

 

Strona 2

Pielęgniarki piszą...

List otwarty pielęgniarek do ministra zdrowia

Komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl  

Pielęgniarka zabiera głos w Parlamencie

Pielęgniarka – posłanka PiS o wkładce wewnątrzmacicznej

 

Strona 3

Zobacz szczegóły oferty...

 

Strona 4 i 5 

ŚREDNIA SZKOŁA BRANŻOWA PIELĘGNIAREK?

Powrót do szkolnictwa średniego dla pielęgniarek?

Projekt ustawy wprowadzającej szkoły średnie dla pielęgniarek 

Minister Radziwiłł przedstawił projekt ustawy wprowadzającej kształcenie pielęgniarek w szkołach średnich

Zobacz szczegóły oferty...

Prorządowy NSZZ „Solidarność” zabiera głos 

NSZZ „Solidarność” za powrotem szkolnictwa średniego

Minister argumentuje zmiany w kształceniu pielęgniarek

Minister Radziwiłł zachwala średnie szkolnictwo medyczne

MZ: chcemy zebrać informacje i dokonać analizy

Ministerstwo Zdrowia zawiesza prace nad zmianą kształcenia pielęgniarek?

 

Strona 6 i 7 

MINISTER WYMYŚLIŁ SZKOLENIA PIELĘGNIAREK  

Obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych 

MZ: uzyskaliśmy akceptację dla planowanych działań...

Komentarz na Portalu pielegniarki.info.pl

Sprzeczne informacje z ministerstwa i izby pip

Izba Okręgowa prosi o wyjaśnienia Izbę Naczelną...

Naczelna Izba przedstawia swoją wersję

Naczelna Izba pisze wyjaśnienia do Okręgowej Rady

Zobacz szczegóły oferty...

Pielęgniarstwo 2016 

W Polsce pielęgniarek nie cenią!

Poseł pyta w Sejmie o pielęgniarki 

Przyszłość umów cywilnoprawnych pielęgniarek

 

Strona 8

PRACA ZA GRANICĄ 

PCQ Recruitment Polska – Better life for Nurses

Zobacz szczegóły oferty...

 

Strona 9

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zgodziła się, aby dodatki w ramach tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych nie były wypłacane w przypadkach: L4, urlopu macierzyńskiego, opieki nad zdrowym i chorym członkiem rodziny.

Z sądowej wokandy 

Pielęgniarka to funkcjonariusz publiczny
Pielęgniarskie grafiki

SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK 

Zobacz szczegóły oferty...

Zobacz szkolenia tej firmy w wyszukiwarce szkoleń pielęgniarek i położnych:

Wrocław, Poznań

 

Strona 10

TZW. PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

Tak się postrzega wyższe wykształcenie pielęgniarskie

Minister Zdrowia i Porozumienie Zawodów Medycznych potraktowały magistra i licencjata pielęgniarstwa na równi z wykształceniem średnim

Projekt obywatelski 

Ustawa w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

 

Strona 11

PRACA ZA GRANICĄ 

Warto wiedzieć, planując pracę w Niemczech

Polska pielęgniarka w Niemczech – praktyczne informacje

Postępowania konkursowe na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie

Władze samorządu zawodowego: konkursy także na „pielęgniarkę koordynującą”!

 

Strona 12

PRACA ZA GRANICĄ 

Zobacz szczegóły oferty...