Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - NSZZ „Solidarność” za powrotem szkolnictwa średniego

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

        

 

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 października 2016 r. „(...) Opinia KSOiW do projektów ustaw zawiera jeszcze bardzo dużo szczegółowych uwag i propozycji zapisów natury prawnej, idących w kierunku ochrony miejsc pracy nauczycieli. Rada KSOiW przyjęła również stanowisko w sprawie utrzymania kształcenia w 13 zawodach medycznych i medycznego szkolnictwa branżowego I i II stopnia. W stanowisku Rada popiera wniosek Ministra Zdrowia, skierowany do MEN, dotyczący zasadności utrzymania kształcenia w szkołach policealnych w 13 zawodach medycznych oraz możliwości kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3-letnich branżowych szkołach I stopnia oraz pielęgniarek w 3- letnich szkołach II stopnia. Czytaj więcej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: