Tzw. podwyżki dla pielęgniarek a ustawa o "sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

      

      

 
 
W lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 
Co zapisano w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych"? Cytuję: 
 

"Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 4, sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.4))."

 

Zobacz także artykuły z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz także:

Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy i wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

"Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie".

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.11.23 21:15:41 ~piel.

Trudno to komentować, skoro nie wiemy na jakim etapie są dalsze rozmowy i ustalenia, tak jakby to leżało w kącie.

#2  2016.12.03 15:21:47 ~obserwator

Tzn. że pielęgniarki i położne po wejściu w życie tej "ustawy" nie otrzymają realnych podwyżek ponieważ MZ zezwoliło na potrzeby powyższej ustawy na wykorzystanie środków z porozumienia zawartego w 2015 z ówczesnym MZ. Wniosek: wielu pracodawców obecnie wypłaca pielęgniarkom i położnym w formie dodatku 800 brutto brutto i na pewno skorzysta z możliwości przeznaczenia tej kasy na wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Jak zwykle dostaniemy figę z makiem, no może wystarczy na papier toaletowy:)

#3  2016.12.03 15:30:01 ~obserwator

Poza tym ta "ustawa" to WIELKIE jedno niedopracowane, mało obiecujące, mydlące oczy nieporozumienie!

Dodaj komentarz