Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Izba Okręgowa prosi o wyjaśnienia Izbę Naczelną - Naczelna Izba przedstawia swoją wersję

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

      

 

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do pisma z Ministerstwa Zdrowia z dn. 13.10.2016 r. (PPK.0762.16.2016.JS), otrzymanego w dniu 20.10.2016 r., oraz pisma z dn. 19.10.2016 r. (NIPIP-DM0025.221.2016) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji opisanej przez Panią Beatę Cholewkę - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. W piśmie swym wskazuje, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych omówiła i zaakceptowała komunikat oraz planowane przez Ministerstwo Zdrowia działania w sprawie wykonywania przez personel pielęgniarski i położniczy zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

Informacja ta jest sprzeczna za Stanowiskiem nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dn. 01.09.2016 r. W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie wyjaśnienia celem przedstawienia go członkom Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Madajczyk

Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 


 

Naczelna Izba pisze wyjaśnienia do Okręgowej Rady

 

NIPIP-NRPIP-DM.0021.210.2016. TK Warszawa, dnia 27.10. 2016 r.
 

Pan/i Przewodniczący/a 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych


Szanowni Państwo!
W związku z odpowiedzią Pani Beaty Cholewki, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, na stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. dotyczące treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami, wyjaśniam, co następuje. Nie ukrywam, że dużym zaskoczeniem była odpowiedź Pani Beaty Cholewki uzasadniająca motywy powstania Komunikatu Ministerstwa Zdrowia. Z przykrością stwierdzam, że informacja zawarta w piśmie niestety mija się z prawdą, ponieważ podczas spotkania z Panią Dyrektor zasugerowano jedynie wystąpienie do dyrektorów podmiotów leczniczych z pismem, które zmobilizuje pracodawców do podjęcia działań eliminujących postępowanie lekarzy niezgodne z obowiązującym prawem. Nie było akceptacji dla planowanych działań w takiej formie, jaka wyszła w postaci Komunikatu i konieczności przeszkolenia wyłącznie pielęgniarek i położnych, czego wyrazem było podjęte w tej sprawie stanowisko.
Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: