To się nazywa wyczucie sytuacji!!! Najpierw izba krytykuje, potem wspiera realizację bzdurnego pomysłu. Radziwiłł wymyślił obowiązkowe szkolenia z realizacji zleceń lekarskich. To wzbudziło totalną krytykę pielęgniarek i położnych. Teraz się okazuje, że te szkolenia organizują także... władze okręgowej izby pielęgniarek.

Działalność władz izby pielęgniarek i położnych.

 

      

      

 

W listopadowym numerze Ogólnopolskie Gazety Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl 

 

Strona 6 i 7 

MINISTER WYMYŚLIŁ SZKOLENIA PIELĘGNIAREK  

Obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych 

MZ: uzyskaliśmy akceptację dla planowanych działań...

Komentarz na Portalu pielegniarki.info.pl

Sprzeczne informacje z ministerstwa i izby pip

Izba Okręgowa prosi o wyjaśnienia Izbę Naczelną...

Naczelna Izba przedstawia swoją wersję

Naczelna Izba pisze wyjaśnienia do Okręgowej Rady

 

Teraz na stronie jednej z okręgowych izb pielęgniarek czytamy poniżej cytowane komunikaty:

"Komunikat dla Pielęgniarek Naczelnych / Przełożonych Pielęgniarek.

W nawiązaniu do komunikatu Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa dotyczącego szkoleń z zakresu realizacji zleceń przez pielęgniarki uprzejmie informujemy, że członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (...) prowadzą nieodpłatnie szkolenia dla pielęngiarek i polożnych zatrudnionych w Państwa placówkach. Zachęcamy do korzystania ze szkolenia."

"Informujemy, że w siedzibie OIPiP są organizowane szkolenia dla pielęgniarek i położnych POZ z zakresu zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami."

wybrał: Mariusz Mielcarek