Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Pielęgniarka to funkcjonariusz publiczny

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

      

 

W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego czytamy:

Sąd Rejonowy zarzucił oskarżonym między innymi, że:

„Działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, znieważył funkcjonariusza publicznego - pielęgniarkę, kierując do niej słowa powszechnie uznane za obelżywe, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych [...]

Działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, popychając i uderzając ją naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego - pielęgniarki M. S. podczas pełnienia przez nią obowiązków służbowych i spowodował u niej obrażenia ciała w postaci urazu kończyny górnej prawej z mocnym stłuczeniem barku prawego i nadgarstka prawego, wymagających unieruchomienia kończyny na temblaku, [działanie to] naruszyło czynności narządów ciała, to jest kończyny górnej prawej, na czas powyżej dni siedmiu”.

W uzasadnieniu czytamy dalej:

„W ocenie Sądu Okręgowego analiza akt sprawy wyklucza zewnętrzną przyczynę zachowania oskarżonych, co z kolei prowadzi do uznania, że czyny oskarżonych sprokurowane były raczej wewnętrznymi czynnikami, takimi jak: cechy charakteru sprawców, ich skłonność do agresji, poziom intelektu, stopień przystosowania do funkcjonowania w społeczeństwie, a nadto stan upojenia alkoholowego. Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: