Od sierpnia 2016 roku ogromne oburzenie pielęgniarek i położnych z powodu wymyślonych przez Radziwiłła obowiązkowymi szkoleniami w zakresie "zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne". Protestował też związek i samorząd pip... Teraz dowiadujemy się prawdy...

Radziwiłł nakazuje obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek.

 

      

      

 
Wybrał Mariusz Mielcarek 
 
 
 
                                              *Kliknij po więcej informacji 
 
 
Wybrał Mariusz Mielcarek 
 
 
 
                                              *Kliknij po więcej informacji