Czy leci z nami pilot? Poseł, z zawodu nauczyciel, do ministra zdrowia wnoszę o: "uwzględnienie zmian umożliwiających zastąpienie personelu pielęgniarskiego na oddziałach szpitalnych przez inny personel medyczny (w tym ratowników medycznych)".

Tak jest postrzegane pielęgniarstwo w Polsce.

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie rozszerzenia możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r.

W związku ze słuszną, moim zdaniem, interwencją przedstawicieli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Rozszerzenie możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 określa wykonywanie innych czynności przez ratowników medycznych poza systemem ratownictwa medycznego, nie daje jednak możliwości ratownikom medycznym zatrudnienia w innym sektorze służby zdrowia, gdyż nie regulują tego odpowiednie przepisy dotyczące tych sektorów. W związku z powyższym proponuję następujące zmiany:

- uwzględnienie zapisów rozszerzających personel realizujący świadczenia zdrowotne o ratowników medycznych;

- uwzględnienie w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmian umożliwiających zastąpienie personelu pielęgniarskiego przez inny personel medyczny (w tym ratowników medycznych);

- uregulowanie możliwości zatrudnienia innego personelu medycznego w obszarze pielęgniarstwa.

Zaproponowane zmiany mają na celu racjonalne wykorzystanie obecnych uprawnień personelu pielęgniarskiego, ratowników medycznych, opiekunek medycznych. Zmiany te umożliwią sprawniejszą opiekę na pacjentami, co jest tak istotne przy obecnym niedoborze personelu pielęgniarskiego.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy i kiedy byłoby możliwe poszerzenie zapisów umożliwiających ratownikom medycznym zatrudnienie w innych, niż system ratownictwa medycznego, sektorach dotyczących personelu medycznego?

Z wyrazami szacunku

Poseł Danuta Pietraszewska

24 listopada 2016 roku 

 

Zobacz także:

3 grudnia 2016 roku - Ministerstwo zdrowia: "regulacje prawne nie wskazują ratownika medycznego do realizacji świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii". Natomiast "Księga raportów pielęgniarskich jest dokumentacją medyczną, do wypełnienia której uprawniona jest tylko i wyłącznie pielęgniarka lub położna, a nie ratownik medyczny."