Mój bardzo subiektywny wydźwięk spotkania ministra zdrowia z władzami izby pip. Mariusz Mielcarek

Pielęgniarstwo 2016.

 

Okładka najnowszego wydania ogólnopolskiego miesięcznika Gazeta Pielęgniarki i Położnej 

 

 

Na Portalu opublikowaliśmy notatkę autorstwa izby pip w sprawie spotkania ministra zdrowia z władzami izby pip. Poniżej mój subiektywny wydźwięk przedmiotowego spotkania, stworzony całkowicie z fragmentów przedmiotowej notatki:

...................................

Lekarz nadal pozostanie koordynatorem – deklarował minister zdrowia, dodając jednak, że odbędzie się to przy zachowaniu samodzielności zawodowej pozostałych członków zespołu, w tym pielęgniarek i położnych. Nie ukrywał jednak, że obecnie resort nie opracował jeszcze szczegółowych rozwiązań. 

– Panie Ministrze wciąż czekamy na wdrożenie norm zatrudnienia i zapisanie ich w rozporządzeniu koszykowym, mówiła p. Małas. 

Konstanty Radziwiłł nie zadeklarował także swojego poparcia dla  przyśpieszenia wdrożenia tzw. rozporządzeń koszykowych.

Najbardziej zapalnym punktem okazał się pomysł zmiany kształcenia przeddyplomowego. Minister Radziwiłł bronił swojego pomysłu i zastrzegał, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. 

Spotkanie zakończyło się wzajemnym złożeniem życzeń...

Mariusz Mielcarek