Najnowszy numer miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 12 str. 6: Państwowe Ratownictwo Medyczne - projektowane zmiany (pielęgniarka systemu - ratunkowa)

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Poniżej publikujemy informacje zawarte w uzasadnieniu do przedmiotowej ustawy w zakresie trzech obszarów: składów osobowych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), formy zatrudnienia członków ZRM oraz proponowanych wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego członków ZRM. Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast w okresie przejściowym konieczne będzie dokonanie zmian w zakresie struktury ZRM oraz formy zatrudnienia personelu.  

Zespoły trzyosobowe zastąpią zespoły dwuosobowe

Zatrudnienie jedynie w oparciu o umowę o pracę

Zaostrzenie wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego 

Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: