KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REFUNDACJI. Okręgowa Izba PiP informuje, że "wypłaty środków z tytułu refundacji kosztów kształcenia pielęgniarek i położnych dokonywane będą w miarę możliwości...". Izba podkreśla, iż "w pierwszej kolejności realizowana musi być na bieżąco działalność ustawowo- merytoryczna, a realizacja refundacji – jako wartość dodana, dodatkowa".

Działalność izby pip.

 

       

      

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REFUNDACJI

W związku z brakiem wpłaty od stycznia br. środków finansowych od Ministra Zdrowia – dotacji na rok 2016 wynikającej z Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych art.91 informuję, iż zgodnie z art. 4 pkt 6 Regulaminu Komisji ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego dotyczącym zasad przyznawania pomocy finansowej Członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, wypłaty środków z tytułu refundacji dokonywane będą w miarę możliwości.

Należy podkreślić, iż w pierwszej kolejności realizowana musi być na bieżąco działalność ustawowo - merytoryczna OIPiP w Gdańsku, a realizacja refundacji – jako wartość dodana, dodatkowa.

Zmuszeni jesteśmy od pół roku (w celu zabezpieczenia ciągłości działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku) ogrom zadań wynikających z art. 91 ww. ustawy pokrywać z Państwa składek.

Chcąc realizować dodatkowo zadania jakimi jest realizacja refundacji, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku podjęła działania mające na celu wyegzekwowanie od Ministerstwa Zdrowia wyżej wymienionych środków finansowych.

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
mgr Anna Czarnecka

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Horrendalnie wysokie wynagrodzenia władz izby pip.

Najnowszy numer miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 12: UWAGA!!! Ważny komunikat dla pielęgniarek (także oddziałowych) pracujących na oddziałach anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, a także sedacji.