Najnowszy numer miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 12: Premier spotkała się z władzami Izby

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

       

      

 
Bielsko - Biała, dnia 5 grudnia 2016 r.
 
Szanowna Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
 
Szanowna Pani Premier,
z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy fakt, że Pani Premier poświęciła czas na spotkanie z pielęgniarkami i położnymi Podbeskidzia. 
 
Nasz samorząd zawodowy właśnie obchodzi 25-lecie powstania. Przynależność do niego jest obligatoryjna. Został on powołany przede wszystkim do reprezentowania zawodowych i społecznych interesów swoich członków oraz dbania o ich rozwój zawodowy. 
 
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 320 tys. pielęgniarek i położnych, z czego na Śląsku ponad 42 tys., a w naszej Beskidzkiej Okręgowej Izbie ponad 5300. Pielęgniarki i położne kształcą się na studiach wyższych I i II stopnia, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa i magistra pielęgniarstwa.
 
Ogromne zaniepokojenie naszych grup zawodowych budzą plany uruchomienia drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki, która miałaby być prowadzona w dwustopniowej szkole branżowej (na podbudowie 3-letniej szkoły asystentek pielęgniarskich), kończącej się egzaminem maturalnym i egzaminem dyplomowym, uprawniającym do otrzymania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Oznacza to, że pielęgniarką zostałaby osoba ze średnim wykształceniem, a nie wyższym, jak obecnie, co stanowi powrót do standardów obowiązujących w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej. Jest to regres, na który jako samorząd zawodowy nie możemy się zgodzić. Czytaj dalej...