Pomysłów na degradację zawodu pielęgniarki ciąg dalszy - ratownik medyczny na oddziale szpitalnym?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

       

      

 

Kolejny pomysł ministra Radziwiłła na degradację zawodu pielęgniarki: ratownik medyczny będzie odbywał „kurs kwalifikacyjny” celem „zwiększenia kompetencji zawodowych w pracy na oddziałach szpitalnych”

 W projekcie „nowej” ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czytamy:

„Art. 12h otrzymuje brzmienie:

Art. 12h. 1. Kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, ma na celu uzyskanie przez ratownika medycznego dodatkowych kwalifikacji i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. Kurs kwalifikacyjny odbywa się na podstawie programu kursu kwalifikacyjnego, który zawiera:

1) założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów kształcenia;

2) plan nauczania;

3) wykaz umiejętności wynikowych;

4) treści nauczania;

5) wskazówki metodyczne;

6) standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej. Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych