Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do ministra zdrowia w sprawie zapowiadanych nowych regulacji płacowych dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych: zapomniano o magistrach i licencjatach pielęgniarstwa!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

       

      

 

 

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poniżej publikuję fragment opinii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w kontekście zapowiadanego w projekcie ustawy wzrostu płac pielęgniarek i położnych:

 

 

Wybrał Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia.