Zobacz jakie najniższe wynagrodzenie zasadnicze przypisano poszczególnym zawodom medycznym: lekarzom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym, pielęgniarkom i położnym, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

       

      

 

Kierownictwo ministerstwa zdrowia w dniu 9 stycznia 2017 roku zatwierdziło kolejną wersję projektu ustawy o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:

Poniżej przedstawiono wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych, przy założeniu współczynników pracy określonych w projekcie ustawy - przy czym w kolumnie czwartej poziom najniższego wynagrodzenia brutto związany jest z utrzymaną do dnia 31 grudnia 2019 r. stałą kwotą bazową w wysokości 3900 zł brutto, natomiast w kolumnie piątej obliczono najniższe wynagrodzenie zasadnicze na rok 2021:

 

Cdn...

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: 

Aktualności według działów - Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jaki będzie los dodatków brutto brutto wypłacanych pielęgniarkom i położnym w kontekście ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych?

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Witam, dziś na Portalu został zamieszczony komunikat w którym Pan Minister ponownie podzielił pielęgniarki i określił współczynnik pracy. (artykuł z 9 stycznia). Nie ukrywam, że jest to bardzo przykre dla tych z nas, które uzyskały tytuł mgr...

 

Jaka skala "zapowiadanego wzrostu płac"? Zobacz jakie średnie wynagrodzenie zasadnicze (stan na marzec 2016 roku) mają trzy grupy pielęgniarek. Sprawdź w jakiej wysokości wynagrodzenie zasadnicze dla tych grup, za trzy lata, przewiduje projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wnioski?

Minister zdrowia podzielił pielęgniarki na 3 grupy. Zobacz jakie to będzie miało konsekwencje finansowe. Różnica pomiędzy grupami od 351 zł do 1 599 zł. Tylko na wynagrodzeniu zasadniczym!

9 stycznia minister zdrowia po raz kolejny podzielił pielęgniarki i położne... Tym razem uściślił, że chodzi o mgr "pielęgniarstwa" lub "położnictwa".