Pielęgniarka najpierw coś wykonuje, potem myśli? NIE! A dobra zmiana? TAK! Najpierw działa, potem "szczegółowo analizuje". Po trzech miesiącach!

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

W październiku 2016 minister zdrowia przesyła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawa miała wprowadzić kształcenie pielęgniarek na poziomie średnim. 

 

 

Co robi ministerstwo zdrowia 18 stycznia 2017 roku?

Informuje: 

"W chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest szczegółowa analiza dotycząca wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań w systemie kształcenia pielęgniarek, a następnie rozważona będzie decyzja w przedmiotowej sprawie. Prace nad ewentualnymi zmianami w systemie kształcenia pielęgniarek trwają, a dalsze procedowanie w tym zakresie będzie konsultowane z przedstawicielami środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych".

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".