Sympatyczna sprawa. Szpital na swojej stronie internetowej informuje, że cztery pielęgniarki uzyskały tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa. Publikuje zdjęcia z e spotkania specjalistek z szefostwem. Dodaje informacje o liczbie wszystkich pielęgniarek i położnych specjalistek w całym szpitalu.

Pielęgniarstwo 2017.

 

Dzielimy się dobrą wiadomością – cztery pielęgniarki z naszego szpitala ukończyły dwuletnie szkolenie w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, dziedziny medycyny zajmującej się schorzeniami wieku podeszłego. Szkolenie zakończone zostało egzaminem państwowym w Warszawie w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Dołączamy się do gratulacji złożonych paniom przez prezesa zarządu Janusza Bonieckiego.
 
Obecnie wśród pielęgniarek i położnych, pracujących w naszym szpitalu, jest 45 specjalistek pielęgniarstwa w różnych dziedzinach: pielęgniarstwa chirurgicznego, pediatrycznego, internistycznego, epidemiologicznego, ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, operacyjnego, ginekologiczno-położniczego, a od niedawna również geriatrycznego.

Zobacz więcej zdjęć...

 

źródło: http://szpital-ostroda.pl/

Powyższa informacja oraz zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.